Hotel Buchlovice
 • Top ubytování
 • Celodenní restaurace
 • Seminární sál
 • Romantické prostředí
 • Uzavřené parkoviště
 • WiFi zdarma
Hotel Buchlovice
 • Top ubytování
 • Celodenní restaurace
 • Seminární sál
 • Romantické prostředí
 • Uzavřené parkoviště
 • WiFi zdarma
Hotel Buchlovice
 • Top ubytování
 • Celodenní restaurace
 • Seminární sál
 • Romantické prostředí
 • Uzavřené parkoviště
 • WiFi zdarma
Hotel Buchlovice
 • Top ubytování
 • Celodenní restaurace
 • Seminární sál
 • Romantické prostředí
 • Uzavřené parkoviště
 • WiFi zdarma

HISTORIE

V roce 1861 na místě dnešního hotelu stávalo nízké stavení. Jeho majitelem byl úspěšný buchlovský podnikatel 19. století Cyril Spáčil.Ten stavení zanedlouho zbořil a na jeho místě nechal v r. 1873 postavit jednopatrový hostinec s ubytováním. Pokud se pokusíme ponořit do historie, dokážeme si představit ctihodného pana hraběte Bedřicha Berchtolda, majitele zdejšího panství, který ač zvyklý na přepych zámku sem, do poněkud skromnějšího prostředí rád zavítal. Vypil pohár vína a poklábosil se svými občany. Tento velký cestovatel se výrazně přičinil o rozkvět zámeckého parku, stejně jako jeho bratr Leopold Berchtold, o založení zdejšího chudobince pro přestárlé a nemocné.

Od r. 1879 do r. 1899

byl majitelem František Strýček, předek současných majitelů. V té době hotel navštěvovali a hodně dobrého vína vypili úředníci sousedního panského dvora, v místě dnešní tržnice, kde s menším či větším úspěchem spravovali rozsáhlé hraběcí lesy a polnosti. 12. září 1899 koupili zájezdní hostinec manželé Novákovi a nesl název Hostinec u Nováků.

 

Foto_06_s

Jeden z dávno nežijících pamětníků

vzpomíná, že zde na přelomu století zasedali pravidelně členové obecní rady.Poseděli zde i živnostníci, sedláci, ale i formani mířící do Brna, kteří nechávali v sousední kovárně překovat koně .Mnohé historky tvrdí že díky velké pohostinnosti a dobrému vínu tam častokrát vůbec nedojeli . V r.1909 Jan Novák prodal zájezdní hostinec spolku Občanské besedy a ta v roce 1911 na zděny štít objektu připevnila znak Moravské zemské orlice, a podle něj dostalo zařízení název Hotel U Moravské orlice.

 

Dia_02_s

V důsledku úpadku

spolků ho Občanská beseda prodala Adolfu Malému, který ho v r. 1921 předal synovi Eduardu Malému. Ten původní budovu do základu zbořil a v letech 1925 – 1926 vystavil na svoji dobu honosný a velmi dobře řešený hotel. Přestože majitel Eduard Malý ctil tradici a na fasádu znovu umístil znak Moravské Orlice, hotel přejmenoval na Hotel Malý. Po znárodnění v r.1950 hotel i restauraci do r.1990 provozovalo družstvo Jednota. Zajímavostí je, že boční ulice se jmenovala Masarykova a její název byl po celou dobu umístěn na fasádě hotelu.

 

V r. 1990 byl hotel v restituci

navrácen potomkům původních majitelů, kteří jej v následujícím roce prodali a ocitl se v rukou soukromé firmy ze Zlína. Ta jej 3 roky provozovala a pak opustila.

Od r. 1996 je hotel majetkem firmy Stavex Group

která zakoupila i sousední dům a pozemky a v letech 2000-2003 provedla generální opravu s rozsáhlou přístavbou a uvedla areál do současné podoby.